بیمارستان زندگی

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

آببندی کف و دیواره‌های گود بیمارستان زندگی

مساحت ورق ژئوممبرین:

 

مساحت ورق ژئوتکستایل:

 

مساحت ورق دیمپل شیت (زهکش):

 

ارتفاع از کف گود:

 

مساحت کف گود:

 

مساحت دیواره‌های آببندی و زهکشی شده:

موقعیت مکانی

هتل-بیمارستان زندگی واقع در ضلع جنوب شرقی تقاطع بلوار نماز و بلوار شهید کاوه

شهر مقدس مشهد می‌باشد.

نکات قابل توجه پروژه

این گود ساختمانی در یک منطقۀ کوه‌پایه‌ای در جنوب شهر مقدس مشهد احداث شده‌است.

در مناطق کوه‌پایه‌ای میزان روان آب‌های زیر سطحی می تواند در فصول بارشی به میزان قابل توجهی افزایش یابد و این مهم باید در طراحی سیستم زهکشی کارامد مدنظر قرار گیرد. ازین رو متخصصین طراحی برای اطمینان از کنترل و هدایت این روان آب‌های فصلی و جلوگیری از انباشت آب پشت لایه‌های آببند، یک سیستم زهکشی با استفاده از دیمپل شیت را در دیواره ها درنظر گرفتند.

 

به علاوه برای جلوگیری از پر شدن مجاری دیمپل شیت از یک لایۀ ژئوتکستایل به عنوان فیلتری که جلوی عبور شن و ماسه و سایر مواد را می گیرد بهره برده‌اند.

مشخصات زمانی پروژه

تاریخ عقد قرارداد:

 

تاریخ تحویل آببندی کف:

 

تاریخ پایان پروژۀ آببندی: