پروژه ها

استخر ذخیرۀ آب کشاورزی

استخر ذخیرۀ آب کشاورزی

باغ‌بام معلم

باغ‌بام معلم

بیمارستان زندگی

بیمارستان زندگی

کفپوش‌های صنعتی (Floor Coatings)

کفپوش‌های صنعتی (Floor Coatings)

قاصدک

قاصدک

خط 3 قطارشهری مشهد

خط 3 قطارشهری مشهد

Project one

Project one

آببندی سازه‌های زیر سطحی حرم امام حسین ( ع )

آببندی سازه‌های زیر سطحی حرم امام حسین ( ع )

Project Six

Project Six

پروژه شش

پروژه شش

آببندی (Isolation)